охота на оленя

Reinkjøtt i Norge

Det er urfolket samene som driver med reindrift i de nordiske landene Finland, Sverige og Norge. Legislativt sett har urbefolkningen eneretten for å drive med reindrift. Denne næringsgrenen kontrolleres av den norske Nærings- og fiskeridepartementet. Problemet med reindrift i de nevnte områdene…

>>

New delivery (01.12.2021)

Deer Meat Wholesale

image

Hip boneless cut (boneless ham)

image

Boneless shoulder blade (boneless shoulder blade)

image

Dorsal and lumbar cut boneless

image

Cervical cut boneless (neck boneless)

image

Hip cut on bone (ham on bone)

image

Scapular cut on the bone (scapula on the bone)

image

Spinal-lumbar cut on the bone

image

Spinal-lumbar cut on bone # 2

Reinkjøtt i Norge

Reinkjøtt i Norge

Det er urfolket samene som driver med reindrift i de nordiske landene Finland, Sverige og Norge. Legislativt sett har urbefolkningen eneretten for å drive med reindrift. Denne næringsgrenen kontrolleres…

© Copyright , https://no.meat-deer.com/ All right reserved by भारत में मांस के थोक व्यापार